Poslovnice: Đakovo, Osijek, Slavonski brod, Valpovo, Vinkovci, Vukovar
10.01.2022. – 12.02.2022.

Poslovnice: Daruvar, Slatina
10.01.2022. – 12.02.2022.