02.12.2019 – 04.01.2020 Poslovnice: Đakovo, Slavonski brod, Vinkovci, Vukovar, Osijek, Valpovo

02.12.2019 – 04.01.2020 Poslovnice: Slatina, Daruvar, Našice