Vinkoprom d.o.o. Vinkovci, obiteljsko je poduzeće osnovano 02. ožujka.1990. godine, koje od prvih dana pa sve do sada bilježi kontinuirani rast i razvoj na području Istočne regije Lijepe naše.

Hrvatska Gospodarska Komora i Županijska komora Vukovar prepoznaju pozitivne poslovne rezultate poduzeća, te za 2005., 2007. i 2009. godinu dodjeljuju Zlatnu kunu, kao priznanje za najuspješnije trgovačko društvo u Vukovarsko – srijemskoj županiji u kategoriji srednje velikih trgovačkih društava.

Poduzeće Vinkoprom trenutno posluje u pet Slavonskih županija s maloprodajnim objektima pretežno neprehrambenih i građevinskih proizvoda u Vinkovcima, Vukovaru, Slavonskom Brodu, Đakovu, Osijeku, Valpovu, Daruvaru, Slatini, Našicama i Ivankovu te veleprodajom, koja pokriva teritorij cijele Republike Hrvatske.

Poduzeće trenutno zapošljava oko 250 djelatnika. Slijedeće godine Vinkoprom ulazi u jubilarnu 30-u godinu kontinuiranog rada s jasnom vizijom i stabilnošću poslovanja.

Vinkoprom temelji svoj razvoj na novim znanjima, iskustvu i kontinuiranom naporu izgrađujući i održavajući što pravedniju motivirajuću radnu okolinu, ostvarujući misiju poduzeća spoznajom tržišnih potreba, širokim prodajnim programom, zadovoljenjem kupčevih zahtjeva te izgradnjom partnerstava.

Strategija poduzeća je daljnji razvoj i rast poslovanja u skladu sa zahtjevima tržišta, s posebnim naglaskom na ključne vrijednosti: znanje i kvalitetu, izvrsnost, temeljne kršćanske vrijednosti i društveno odgovorno poslovanje.

Vinkoprom misija

MISIJA

Spoznajemo potrebe naših kupaca i potrošača i širokim prodajnim programom robe za izgradnju i opremanje kućanstava i drugih objekata nastojimo zadovoljiti očekivanja naših kupaca i potrošača te stvoriti osjećaj povjerenja u našu tvrtku.

Vinkoprom vizija

VIZIJA

Mi planiramo ostvariti rast prihoda temeljem rasta vele i maloprodaje i stvoriti izvrsnosti u ključnim internim procesima prodaje, nabave i transporta te stvoriti trajno učeću organizaciju s namjerom da konkuriramo s prodajnim programom za opremanje kućanstava i drugih objekata prilagođenim tržištima prigradskih naselja i manjih gradova koje okružuju veća ruralna mjesta u Republici Hrvatskoj.

lazy O nama

VRIJEDNOST

Mi činimo kontinuirani napor izgrađujući i održavajući što pravedniju motivirajuću radnu okolinu koja je utemeljena na životvornim kršćanskim i obiteljskim vrijednostima. Takvu radnu okolinu pokreće osobni rast naših zaposlenika na intelektualnom i duhovnom području. Naša je trajna zadaća da prepoznamo one zaposlenike koji su kadri odgovoriti zahtjevima koje pred nas stavljaju naši dionici i dodijeliti im uloge i odgovornosti koje će na najučinkovitiji način zadovoljiti očekivanja naših ključnih dionika s kojima želimo razvijati opće dobro i susretljiv odnos. Ključne vrijednosti: znanje i obrazovanje, kvaliteta, izvrsnost, temeljne kršćanske vrijednosti, i društvena odgovornost.

Znanje i obrazovanje – Jačanjem intelektualnog i organizacijskog kapitala poduzeća kroz cjeloživotno obrazovanje pojedinca, postiže se osnova za opstanak poduzeća na tržištu, ali i potencijal za njegov daljnji razvoj. Zbog navedenog poduzeće je u suradnji s Visokom poslovnom školom Nikola Šubić Zrinjski organiziralo školovanje 24 djelatnika na ključnim radnim mjestima za zvanje ”prvostupnik ekonomije” Ekonomija i poduzetništvo, uz sudjelovanje tvrtke u financiranju školarine.

Kvaliteta – Upravljanje kvalitetom je imperativ tržišnog gospodarstva i jedan od ključnih zahtjeva povezivanja s tržištem. Novi standardi naglašavaju neprekidno napredovanje, komunikaciju i zadovoljstvo kupaca, vrednuju cjelokupno poslovanje i organizacijsko ustrojstvo tvrtke, kao i sve segmente poslovnih aktivnosti. U Vinkopromu, upravljanje kvalitetom očituje se kroz uvođenje ISO 9001 (sustav kvalitete), ISO 14001 (sustav upravljanja okolišem), OHSAS 18001 (sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja)

Izvrsnost – Poslovna izvrsnost je ostvarivanje najbolje prakse u upravljanju organizacijom i postizanju rezultata. Istinski izvrsne organizacije su one koje teže zadovoljiti sve zainteresirane strane onime što postižu, načinom na koji to postižu kao i onime što mogu postići te uvjerenošću da će ostvareni rezultati biti održivi i u budućnosti.

Temeljne kršćanske vrijednosti – Poduzeća i njegovi zaposlenici trebaju posjedovati različite vrline zbog prirode poslovnih procesa koji obuhvaćaju: komunikaciju s poslovnim partnerima, suradnicima, kupcima i širom društvenom zajednicom. Vrijednosti se očituju kroj odnos prema zaposlenicima, dobavljačima, kupcima, društvenoj zajednici, odgovornom poslovanju. Nedjelje, blagdani, državni praznici neradni su, a u Velikom tjednu poduzeće radi skraćeno.

Društvena odgovornost – Društvena ulaganja očituju se u odnosu prema lokalnoj zajednici, zaštiti okoliša, promicanju energetske učinkovitosti i znanja o okolišu, očuvanju obiteljskih vrijednosti, karitativni projekti, zaštita i promicanje kršćanskih vrijednosti. Poduzeće aktivno vodi brigu o utjecaju na okoliš sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnikom o gospodarenju otpadom te potiče zaposlenike da svakodnevno usmjereni na brigu o okolišu.