Nagradna igra, Vinkoprom Web shop

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (Nar. Novine broj 87/09) Vinkoprom d.o.o. Iz Vinkovaca, H. V. Hrvatinića 108 donosi slijedeća

KLASA: UP/I-460-02/21-01/470

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Božićna nagradna igra“

Članak 1.
Priređivač nagradne igre je Vinkoprom d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, Vinkovci, H. V. Hrvatinića 108, OIB:00721719381, MB:3468364.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja prodaje roba.
Članak 2.
Nagradna igra održava se u razdoblju od 15.11.2021. do 15.12.2021. godine do 19:00 sati.v
Članak 3.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati djeca do navršenih 15 godina starosti na datum prijave sudjelovanja.
Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je nacrtati prigodan crtež sa božićnim motivom, donijeti ga u jedan od maloprodajnih centara tvrtke Vinkoprom u: Vinkovcima, Vukovaru, Osijeku, Đakovu, Slavonskom Brodu, Slatini, Daruvaru, Valpovu.
Prijavu za sudjelovanje u nagradnoj igri mogu napraviti roditelji ili skrbnici djeteta koje je nacrtalo crtež uz potpisivanje „GDPR“ Privola za sudjelovanje maloljetne osobe u nagradnoj igri i za objavu istih u unutarnjim prostorima prodajnih centara Vinkoprom.
Na crtežu je obavezno napisati slijedeće podatke:
− ime i prezime (djeteta),
− adresa i mjesto stanovanja,
− starost djeteta
− broj mobitela / telefonski broj (roditelja ili skrbnika)

Prijavu za sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je napraviti u prodajnim centrima na adresama navedenim u Članku 4.. Kopija crteža ubacuje se u nagradnu kutiju, a original crteža biti će izložen u prostoru prodajnog centra. (Kopiju crteža napraviti će djelatnik prodajnog centra.)
Nepotpuni i nečitki podaci na crtežu, za koje je nemoguće utvrditi identitet sudionika nagradne igre, biti će proglašeni nevažećim.

Članak 4.
Nagradne kutije bit će postavljene u:
− Poslovnoj jedinici Maloprodaja “Vinkoprom”, Vinkovci, Z. Sremca 58,
− Poslovnoj jedinici Maloprodaja “Vinkoprom”, Vukovar, Priljevo 203k,
− Poslovnoj jedinici maloprodaja „Vinkoprom“, Đakovo, Vladimira Nazora 6,
− Poslovnoj jedinici maloprodaja „Vinkoprom“ Slavonski Brod, Sjeverna vezna cesta 53,
− Poslovnoj jedinici maloprodaja „Vinkoprom“ Slatina, kralja Zvonimira 45,
− Poslovnoj jedinici maloprodaja „Vinkoprom“ Daruvar, Petra Zrinskog 24/1
− Poslovnoj jedinici maloprodaja “Vinkoprom” Valpovo, J. J. Strossmayera 85
− Poslovnoj jedinici maloprodaja “Vinkoprom” Osijek, Gacka 10

Članak 5.
Fond nagrada:
1) Poslovna jedinica maloprodaja “Vinkoprom”, Vinkovci, Z. Sremca 58

 1. Nagrada – SONY „PlayStation 5“ x 1
 2. Nagrada – Prijenosno računalo x 1
 3. Nagrada – Električni romobil x 1

2) Poslovna jedinica maloprodaja “Vinkoprom”, Vukovar, Priljevo 203k

 1. Nagrada – SONY „PlayStation 5“ x 1
 2. Nagrada – Prijenosno računalo x 1
 3. Nagrada – Električni romobil x 1

3) Poslovna jedinica maloprodaja „Vinkoprom“, Đakovo, Vladimira Nazora 6

 1. Nagrada – SONY „PlayStation 5“ x 1
 2. Nagrada – Prijenosno računalo x 1
 3. Nagrada – Električni romobil x 1

4) Poslovna jedinica maloprodaja „Vinkoprom“ Slavonski Brod, Sjeverna vezna cesta 53

 1. Nagrada – SONY „PlayStation 5“ x 1
 2. Nagrada – Prijenosno računalo x 1
 3. Nagrada – Električni romobil x 1

5) Poslovna jedinica maloprodaja „Vinkoprom“ Slatina, kralja Zvonimira 45

 1. Nagrada – SONY „PlayStation 5“ x 1
 2. Nagrada – Prijenosno računalo x 1
 3. Nagrada – Električni romobil x 1

6) Poslovna jedinica maloprodaja „Vinkoprom“ Daruvar, Petra Zrinskog 24/1

 1. Nagrada – SONY „PlayStation 5“ x 1
 2. Nagrada – Prijenosno računalo x 1
 3. Nagrada – Električni romobil x 1

7) Poslovna jedinica maloprodaja “Vinkoprom” Valpovo, J. J. Strossmayera 85

 1. Nagrada – SONY „PlayStation 5“ x 1
 2. Nagrada – Prijenosno računalo x 1
 3. Nagrada – Električni romobil x 1

8) Poslovna jedinica maloprodaja “Vinkoprom” Osijek, Gacka 10

 1. Nagrada – SONY „PlayStation 5“ x 1
 2. Nagrada – Prijenosno računalo x 1
 3. Nagrada – Električni romobil x 1

Vrijednost nagrada:
SONY PlayStation 5 4.999,00 kn x 8 komada 39.992,00 kn
Prijenosno računalo 4.399,00 kn x 8 komada 35.192,00 kn
Električni romobil 2.299,00 kn x 8 komada 18.392,00 kn

UKUPAN FOND NAGRADA: . . . 93.576,00 kn
Nagrade nisu zamjenjive za novac ili druge artikle u ponudi.

IZVLAČENJE NAGRADA

Članak 6.
Javno izvlačenje održati će se 20. prosinca 2021. u PJ Vinkoprom Vinkovci na adresi Zlatana Sremca 58 s početkom u 11,00 sati. Svaka poslovna jedinica imati će samo jednu nagradnu kutiju. Izvlačenje dobitnika obavlja se na način: iz nagradne kutije svake pojedine poslovne jedinice izvlače se tri dobitnika (3 nagrade x 8 poslovnih jedinica).
Ispravnost izvlačenja nadgledati će povjerenstvo u sastavu od tri člana.
Članak 7.
Pravila nagrade igre biti će objavljena na web stranici poduzeća Vinkoprom www.vinkoprom.hr te će javno biti izvješena na svakoj od kutija u koju se ubacuju kuponi za prijavljivanje u nagradnu igru.
Članak 8.
Imena dobitnika sa osvojenim nagradama biti će objavljena na službenoj web stranici poduzeća Vinkoprom www.vinkoprom.hr slijedeći radni dan od dana izvlačenja. Dobitnici će biti obaviješteni u roku od 7 radnih dana.
Članak 9.
Osvojenu nagradu mogu preuzeti roditelji ili skrbnici osvajača nagrada.
Nagrada se može preuzeti u Prodajnom centru u kojem je sudionik igrao nagradnu igru.
Članak 10.
Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
Članak 11.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Sa nepodijeljenim ili nepodignutim nagradama postupit će se u skladu sa čl. 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Nar. Novine br. 8/2010), a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist Državnog proračuna.
Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem lokalnih radijskih postaja i službene web stranice www.vinkoprom.hr.
Članak 13.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom objave na službenoj web stranici www.vinkoprom.hr.
Članak 14.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđenih vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.
Članak 15.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Vinkovcima.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 16.
Voditelj obrade osobnih podataka je poduzeće Vinkoprom d.o.o., H. V. Hrvatinića 108, 32 100, Vinkovci, OIB: 00721719381.
Pravna osnova za obradu osobnih podataka je privola skrbnika/roditelja/posvojitelja za obradu osobnih podataka koja se nalazi na crtežu.
Crtež mogu nacrtati i ostaviti maloljetne osobe do navršenih 15 godina starosti uz prisustvo roditelja/skrbnika/posvojitelja na dan prijave za nagradnu igru.
Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradne igre isključivo za svrhu provedbe nagradne igre na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 15.11.2021 do 15.01.2022, počevši od dana završetka nagradne igre navedenog u Pravilima nagradne igre, nakon čega će osobni podaci biti obrisani. Osobni podaci dobitnika nagradne igre bit će čuvani 11 godina, sukladno računovodstvenim zakonima.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik je izričito suglasan da tvrtka Vinkoprom d.o.o. u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu Uredba) do navedenog roka obrađuje i pohranjuje osobne podatke sudionika potrebne za provođenje nagradne igre.
Članak 17.
Svrha obrade podataka:
• organizacija nagradne igre „Božićna nagradna igra“
• obavještavanje sudionika o ishodu nagradne igre
• Utvrđivanje privole skrbnika/roditelja/posvojitelja za sudjelovanje u nagradnoj igri
• Utvrđivanje privole skrbnika/roditelja/posvojitelja za objavu crteža na panou
• identifikacija sudionika nagradne igre u svrhu izvlačenja nagrađenih
• identifikacije sudionika nagradne igre u svrhu obavještavanja sudionika o ishodu nagradne igre

Članak 18.
Sudionik nagradne igre isključivo je onaj maloljetnik za kojeg roditelj/skrbnik/posvojitelj za kojeg se potpišu privole/suglasnosti za sudjelovanje, i privola ili suglasnost za objavu crteža na koje se nalaze osobni podaci.
Na crtežu se nalaze osobni podatci:

 1. Ime i prezime maloljetnika (utvrđivanja identiteta maloljetnika)
 2. Adresa i mjesto stanovanja (utvrđivanje identiteta maloljetnika)
 3. Godine starosti (radi utvrđivanja mogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri prema pravilima iste)
 4. kontakt broj roditelja/skrbnika/posvojitelja (radi kontakta u slučaju dobitka nagrada)
  Članak 19.
  Dostava podataka od strane sudionika nagradne igre je dobrovoljna, no potrebna kako bi maloljetnik mogao sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da sudionik nagradne igre smatra da je obrada osobnih podataka u suprotnosti sa zaštitom privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku. Voditelja obrade kontaktira putem maila, [email protected] ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade Zlatana Sremca 47, 32 100 Vinkovci.
  Članak 20.
  Osobni podaci sudionika nagradne koji nisu dobitnici bit će u obradi tj. objavljeni u unutarnjim prostorima poduzeća do 15.01.2022 Vinkoprom na lokacijama (adresi):
  − Poslovnoj jedinici Maloprodaja “Vinkoprom”, Vinkovci, Z. Sremca 58,
  − Poslovnoj jedinici Maloprodaja “Vinkoprom”, Vukovar, Priljevo 203k,
  − Poslovnoj jedinici maloprodaja „Vinkoprom“, Đakovo, Vladimira Nazora 6,
  − Poslovnoj jedinici maloprodaja „Vinkoprom“ Slavonski Brod, Sjeverna vezna cesta 53,
  − Poslovnoj jedinici maloprodaja „Vinkoprom“ Slatina, kralja Zvonimira 45,
  − Poslovnoj jedinici maloprodaja „Vinkoprom“ Daruvar, Petra Zrinskog 24/1
  − Poslovnoj jedinici maloprodaja “Vinkoprom” Valpovo, J. J. Strossmayera 85
  − Poslovnoj jedinici maloprodaja “Vinkoprom” Osijek, Gacka 10

Objavljeni osobni podaci maloljetnika i privole biti uništeni rezačem papira, pred komisijom od 2 člana. Uništavanje će se dokumentirati zapisnikom i slikama.
Članak 21.
Osobni podaci dobitnika nagradne igre koji su u obradi tj. objavljeni u unutarnjim prostorima poduzeća Vinkoprom na lokacijama (adresi) prestaju sa danom 15.01.2022 te se arhiviraju:
− Poslovnoj jedinici Maloprodaja “Vinkoprom”, Vinkovci, Z. Sremca 58,
− Poslovnoj jedinici Maloprodaja “Vinkoprom”, Vukovar, Priljevo 203k,
− Poslovnoj jedinici maloprodaja „Vinkoprom“, Đakovo, Vladimira Nazora 6,
− Poslovnoj jedinici maloprodaja „Vinkoprom“ Slavonski Brod, Sjeverna vezna cesta 53,
− Poslovnoj jedinici maloprodaja „Vinkoprom“ Slatina, kralja Zvonimira 45,
− Poslovnoj jedinici maloprodaja „Vinkoprom“ Daruvar, Petra Zrinskog 24/1
− Poslovnoj jedinici maloprodaja “Vinkoprom” Valpovo, J. J. Strossmayera 85
− Poslovnoj jedinici maloprodaja “Vinkoprom” Osijek, Gacka 10

Članak 22.
Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a
da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.
Članak 23.
Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradne igre te Ministarstvu financija. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri suglasni su da Administrator i Priređivač mogu koristiti njihovo ime, prezime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima, reportažama te na društvenim mrežama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.
U Vinkovcima, 20. listopada 2021.
Direktor: Za organizatora (kontakt):
Tomislav Raguž, Marijan Lamešić, voditelj marketinga
Mob: 098-983-79-97
[email protected]