JVC produljeno jamstvo 2+3 godine

JVC serijski broj JVC produljeno jamstvo
UVJETI I PRAVILA PRODULJENOG JAMSTVA 1. Produljeno jamstvo se odnosi isključivo na modele JVC televizora navedene u padajućem izborniku 2. Produljeno jamstvo vrijedi isključivo za kupovinu modela JVC televizora iz stavka 1, kupljenih u periodu od 11.10.2021. do 31.12.2021. Proizvode je potrebno registrirati putem ovog obrasca najkasnije u roku 30 dana od datuma kupnje uređaja. U suprotnom, produljeno jamstvo neće važiti i kupac ostvaruje pravo samo na redovito jamstvo od 2 godine. 3. Produljeno jamstvo važi samo za proizvode kupljene na teritoriju RH. 4. Jamstvena izjava o produljenom jamstvu smatrat će se nevažećom ako se utvrdi da nije potpuna, ako je izmijenjena i/ili sadrži netočne podatke unijete pri registraciji proizvoda. 5. Pri podnošenju zahtjeva za popravak u okviru produljenog jamstva potrebno je priložiti ovlaštenom JVC servisu slijedeće: potvrdu o produljenom jamstvu originalni jamstveni list original račun ili presliku originala računa 6. Naša odluka o svim pitanjima koja se odnose na prigovore u vezi s nedostacima u izradi ili korištenim materijalima za vrijeme produljenog jamstva biti će konačna i obvezujuća i kupac je suglasan da će je se pridržavati. Bilo koji neispravni dijelovi koji su zamijenjeni u roku produljenog jamstva postaju vlasništvo kompanije Vinkoprom. 7. Uvjeti produljenog jamstva napisani u ovoj Izjavi u skladu su sa redovnim JVC jamstvenim uvjetima opisanim u standardnom jamstvu. Prije bilo kakvog postupka potrebno je pročitati opće uvjete jamstva. 8. Ovo produljeno jamstvo izdano je u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, i u skladu je s pozitivnom poslovnom praksom branda JVC. 9. U periodu trajanja produljenog jamstva, kupac ima pravo na zamjenu proizvoda isključivo u slučaju ako aparat nije u mogućnosti da se popravi. 10. U periodu produljenog jamstva, rok za trajanje popravka nije definiran zakonom, treba ga se riješiti u razumnom roku i on može iznositi i duže od 45 dana. 11. Ovo produljeno jamstvo podložno je sljedećim ograničenjima i isključenjima, pri čemu neće biti uvaženi: kvar ili oštećenje koje je nastalo zbog više sile, vatre, građanskih nemira i/ili nesreća kvarovi nastali uslijed korištenja pogrešnog napona električne mreže i/ili posljedične štete iz nemara i/ili zloupotrebe korištenje koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu popravci koje su obavljala neovlaštene osobe i/ili nepravilne montaže koje ne ispunjava uvjete iz korisničkog uputstva. proizvodi koji se koriste u komercijalnim ili nestambenim prostorima.