Započela izgradnja fotonaponske elektrane

Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane VINKOPROM VUKOVAR 1 za vlastite potrebe

Hrvatska

fondovi

EU

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Dana 01.06.2018.  tvrtka Vinkoprom d.o.o. započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane VINKOPROM VUKOVAR 1  za vlastite potrebe. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane VINKOPROM VUKOVAR 1  za vlastite potrebe snage 117,12 kW, koja se sastoji od 384 modula snage 305 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za  vlastite potrebe dobivati iz OIE.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 243.835 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 118.339 kWh. Ušteda u energiji iznositi će 48,53%, te će smanjenje CO2 iznositi 28,03 t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energetskoj bilanci tvrtke Vinkoprom d.o.o. će iznositi 48,53 %.

Ukupna vrijednost projekta: 1.056.975,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 724.522,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2018. – 30.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Stanislav Raguž, [email protected], tel: 099 324 3716

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr     i  na  https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj