1.Web shop

a) Povrat

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o ovom pravu, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrazac za jednostrani raskid ugovora, koji je dostupan OVDJE i koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu: [email protected] Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Potrošač snosi trošak povrata robe.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje na dokaziv način (preporučeno sa pošiljkom) robu osobno Prodavatelju u njegovom skladištu. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, u što ne ulazi otvaranje pošiljke i paketa kako bi se uvjerio da je kupljeni proizvod zaista taj unutar pakiranja. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

b) Pravo na povrat

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  • ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena za Kupca;
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, a da je Kupac o tome obaviješten;
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
  • ugovor sklopljen na javnoj dražbi;

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Vinkoprom d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na Prodavatelja bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je www.vinkoprom.hr / www.vinkoprom.com, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora se javi na [email protected] kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

c) Reklamacija

Ako Kupac prilikom prve uporabe ustanovi da je isporučeni proizvod neispravan ili da njime nije zadovoljan, potrebno je kontaktirati Prodavatelja i slijediti niže navedene korake.

Poslati informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na [email protected] Prodavatelj će poslati potvrdu primitka reklamacije te temeljem opisa informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis. U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na adresu Kupca šalje se dostavna služba koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na Prodavateljevo skladište. U slučaju zamjene proizvoda, na Kupčevu adresu Prodavatelj može poslati novi proizvod, prilikom čije isporuke će dostavna služba preuzeti i reklamirani proizvod. Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo obavijest o povratu novca. Povrat novca bit će odrađen unutar 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte e-mailom na [email protected] U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, poslat ćemo sve podatke ovlaštenog servisa. Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tome slučaju molimo da Kupac ne preuzima pošiljku. Molimo da nas Kupac kontaktira kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. Vjerujemo da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti Vašu reklamaciju.

d) Jamstvo

Period jamstva naznačen je kod svakog proizvoda ili usluge. Ukoliko period jamstva nije naveden proizvod ili usluga ne podliježe jamstvu.

Garancijski rok počinje teći na dan isporuke proizvoda. Zadržavamo pravo na popravljanje proizvoda u slučaju kvara tijekom garancijskog razdoblja.

2. Prodajni centri

Vaše pisane prigovore možete podnijeti
– u našim poslovnim prostorijama (na info pultu ili blagajni) ili – putem pošte: H. V. Hrvatinića 108, 32100 Vinkovci,

– putem elektroničke pošte: [email protected]