Vinkoprom d.o.o. logo Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj Vinkoprom Nedjeljomi blagdanima
Vinkoprom obročna otplata
Vinkoprom besplatna dostava
blagdani
Izdvajamo iz ponude Franklin
Izdvajamo iz ponude Alfa 55
previous arrow
next arrow
Slider
Početna > OHSAS 18001

OHSAS 18001 – Zaštita na radu

OHSAS18001OHSAS 18001 je međunarodna smjernica u kojoj su sadržani zahtjevi koji organizaciji omogućuju upravljanje rizikom i poboljšavanje učinka poslovanja. Organizaciji omogućuje poznavanje i upravljanje svim mogućim rizicima koji su rezultat svakodnevnih normalnih aktivnost, ali i izvanrednih situacija.

Norma propisuje zahtjeve za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Organizacija mora uspostaviti, primijeniti i dokumentirati upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Uprava organizacije mora propisati svoju politiku kvalitete. Organizacija mora propisati postupke za pronalaženje mogućih opasnosti za zdravlje i sigurnost na radu. Mora se voditi briga o osoblju, opremi i infrastrukturi. Organizacija mora čuvati sve zapise o pronađenim opasnostima za zdravlje i sigurnost na radu.

Zahtjev norme govori da organizacija mora imati propisanu dokumentaciju koja je u skladu s ovom normom i zakonskim propisima koji su na snazi. Uprava organizacije snosi odgovornost za primjenu upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Uprava mora imenovati osoblje koje će provoditi politiku upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu mora se primijeniti na cijelu organizaciju. Uprava organizacije mora osigurati osoblju potrebnu izobrazbu da bi se uspješno primijenili zahtjevi ove norme.

  • Organizacija mora posjedovati postupke za internu komunikaciju u organizaciji, komunikaciju između svih zaposlenika organizacije i komunikaciju s vanjskim suradnicima.
  • Organizacija mora imati propisane postupke za provedbu pronalaženja opasnosti za zdravlje i sigurnost na radu.
  • U normi je propisano koju dokumentaciju organizacija mora posjedovati. Organizacija mora imati politiku kvalitete, opisan sustav upravljanja, postupke i zapise.
  • Organizacija mora propisati kako upravlja dokumentima, tko je odgovoran za dokumentaciju, kako se čuva dokumentacija.
  • Organizacija mora propisati kako postupa s pronalaženjem i upravljanjem opasnostima za sigurnost na radu i zdravlje. Mora biti propisano upravljanje s dobrima, opremom i servisiranjem opreme.
  • Organizacija mora imati propisano što se mora napraviti kada se pronađu opasnosti za zdravlje ljudi i sigurnosti na radu. Sve mjere zaštite zdravlja i sigurnosti na radu moraju se nadzirati i provjerava se njihova učinkovitost.
  • Organizacija mora provoditi ocjene svoga sustava upravljanja odnosno provoditi unutrašnje audite i čuvati zapise o tome.
Instagram Facebook Newsletter Letak