iso9001 ISO 9001 ISO 9001 je najraširenija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom, a primjenjiva je na organizacije svih vrsta (profitne/neprofitne, proizvodne/uslužne, male/srednje/velike).

Obuhvaća osnovne procesa unutar organizacije (prodaja, razvoj, nabava, proizvodnja/pružanje usluga, poboljšavanje, …), osiguravajući kroz sljedeće radnje da su ovi procesi vođeni u nadziranim uvjetima:

 • Opisivanje procesa (ulazne i izlazne vrijednosti, vlasnik procesa, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces, KPI)
 • Postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija
 • Mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe (KPI) procesa
 • Analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa
 • Poboljšavanje procesa

Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu, a certifikacija tog sustava općeprihvaćen je način dokazivanja sadašnjem i potencijalnom partneru da će proizvod ili usluga zadovoljiti njegove zahtjeve prema kvaliteti.

NAČELA ISO 9001:

 • Usmjerenost na kupca. Razumjeti i zadovoljiti potrebe kupaca, nastojati nadmašiti njihova očekivanja.
 • Vodstvo mora biti u skladu sa svrhom postojanja organizacije, treba stvoriti okruženje u kojem ljudi mogu realizirati ciljeve.
 • Uključivanje ljudi. Ljudi na svim razinama organizacije razumiju što i zašto treba napraviti te znaju kako.
 • Procesni pristup. Razumjeti slijed radnji i potrebne resurse.
 • Sustavni pristup. Razumijevanjem međuovisnosti procesa postići uspješnost i učinkovitost organizacije.
 • Stalno poboljšavanje. Učiti: planirati – provesti – provjeriti – postupiti.
 • Činjenični pristup odlučivanju. Učinkovite odluke temelje se na analizi podataka i informacija.
 • Partnerski odnos s dobavljačima. Uzajamno korisni odnosi povećavaju obostranu sposobnost za uspjeh.