1.11. – 30.11. Poslovnice: Đakovo, Slavonski brod, Vinkovci, Vukovar, Osijek, Valpovo

1.11. – 30.11. Poslovnice: Slatina, Daruvar, Našice